Horses

Argamak

Stallions

Dahilly (Damask x Meksika)

Geldings

Ikon (Lylkindji x Plyajnaya)

Mares

Gulshaia (Prianik x Gosulija)

Altaia (Smele Leylek vk x Atmis)

Mumtaz (Mansur x Marishka)

Eldeki (Dahilly x Elgush)

Edigul (Karatai x Edigen)

Colts & Fillies

Emelly (Dahilly x Edigul)

Gussar (Ghilzai x Altaia)

Yaldyrak (Kayumars x Yareska)

Kambil (Karakum x Khadis)

Gyzyl (Dahilly x Gulshaia)

Dayav (Dahilly x Mumtaz)

Onze paarden

Wij fokten op onze boerderij al sinds vele jaren Welshpony’s en KWPN’ers, maar nadat wij eenmaal in Rusland tijdens een langduring verblijf daar kennis hadden gemaakt met Akhal Teke’s, waren wij aan ze verkocht. Wij zijn in 1999 begonnen met een nieuwe stoeterij, met een voor dit ras traditionele naam: Argamak.

De gratie en buitengewone eigenschappen van dit ras hadden veel indruk op ons gemaakt en wij hebben er dan ook op toegezien dat we goede fokmerries kochten die uiteenlopende hengstenlijnen vertegenwoordigden, zoals Ak Sakal, El, Gelishikly, Kaplan, Karlavach, Peren, Sere en Sovkhos-2. 

Al onze hensten, merrie’s en ruinen zijn bereden en nemen, waar en wanneer mogelijk, deel aan dressuur, spring en endurance wedstrijden.

In beginsel houden wij onze paarden zoveel mogelijk in de wei. ’s Zomers krijgen onze werkende paarden een kilo krachtvoer na gewerkt te hebben en gaan dan weer naar buiten. Drachtige merries en hun veulens en jaarlingen krijgen extra mineralen maar doen het voor de rest met een goede weidegang. In de winter komen alleen de drachtige merries en de rijpaarden ’s nachts op stal; overdag strekken zij hun benen weer buiten. De gespeende veulens en overige jonge paarden blijven het hele jaar buiten en worden – wanneer nodig – met ruwvoer en krachtvoer bijgevoerd. In weerwil van hun rastypische, zachte huid en fijne beharing gedijen veulens en jaarlingen dankzij de frisse buiten lucht en veel beweging uitstekend. De veulens zijn echter, voor dat zij zelfstandig worden, zorgzaam gespeend en is er aan hun algemene conditie veel aandacht besteed.

De Akhal Teke is niet een veeleisend paard. Hij is hard en genoegzaam, heeft sterke hoeven en kan goed tegen koude en hitte. De merries veulenen gemakkelijk en zijn goede moeders zonder daarbij hun aandacht voor de mens te verliezen. De hengsten kunnen een handvol zijn als zij worden uitgedaagd of ter dekking gaan, maar een kind kan hun zonder bedenken in de hoefslag worden toevertrouwd. Het gaat er natuurlijk om hun van jongs af aan goede manieren en gewoonten bij te brengen. Als de Akhal Teke op tijd discipline is geleerd en hij op zijn beurt met respect wordt behandeld, is hij de beste vriend en metgezel die een ruiter of amazone zich kan wensen.

Our Horses

For decades we had been breeding Welsh Ponies and Dutch Warmblood horses but when we came across the Akhal Teke horses during a 6-year stay in Russia, they stole our hearts and in 1999 we established the Argamak Stud Farm at our farm in the Netherlands.

Seduced by their grace and extraordinary character, we set out to acquire high-quality broodmares representing different sire lines such as Ak Sakal, El, Gelishikly, Kaplan, Karlavach, Peren and Sovkhos II. We chose our first stallion for his correct conformation combined with the sporting achievements of his sire’s progeny, and he has not disappointed us. 

Basically we keep our horses outside at pasture as much as possible. In the summer the riding horses are given about a kilo of concentrates after training and are then turned out in the field again. Broodmares and their foals and yearlings are given extra minerals but otherwise get sufficient nourishment from the pastures. In winter we only stable the mares in foal and the riding horses at night, they spend all their daylight hours at pasture where they roam at will. The weaned foals and other young horses are permanently outside with a continuous supply of fodder and concentrates according to their needs. In spite of their characteristically thin hide and fine coat, the colts and fillies thrive through constant exercise and fresh air. Prior to turning them out for the winter, the foals are weaned with great care and much attention is paid to their general condition. De-worming is a must in a damp and overcrowded country like ours.

The Akhal Teke is not a “high maintainance” horse, it is hardy and sober with good hooves and resistance to both heat and cold. The mares foal easily and are good mothers without losing their interest in human beings. The stallions may play up when challenged or when led to breeding but they will safely carry a 4-year-old child around a paddock and handle with ease. Naturally, like children, they must be properly brought up to have good manners; if taught respect, and equally treated with respect, they are the best friend and companion a horseman or horsewoman can have.

ADRESGEGEVENS
Stoeterij Argamak
Dorpsstraat 4
7957AV  De Wijk
0522-441263
akhalteke.argamak@gmail.com